VÄLINELAINAAMO

Välinelainaamo on meidän koulussa jo toista vuotta. Ideana on se, että oppilaat saavat pitkällä välitunnilla lainata sieltä leikkivälineitä, joita saa käyttää välitunnin aikana. Välineisiin kuuluu mm. potkulautoja, hulavanteita, värikkäitä nauhapalloja ja hyppynaruja. Oppilailla pitää olla välinelainaamokortit jotta he voivat lainata välineitä lainaamosta. Oppilaat itse myös pyörittävät välinelainaamoa.Yksi luokka hoitaa vuorollaan välinelainaamoa viikon verran, kaksi oppilasta per välitunti. Välinelainaamo on vain 3-6 luokkalaisille. 1-2 luokkalaisille on suunnitteilla oma välinelainaamo alapihalle.

TEHNYT: TUULI JA ILONA6 int tytöt